შპს "ALTO MOTORS"      

 

ვისგან  
პირ. #  
თარიღი  
     
 

INVOICE #

# დასახელება თანხა
1

საგარანტიო დეპოზიტი

     
     
     

 

     

 

     

 

     

 

    Largest auto auction in Caucasus

 

    74 Burdzgla st.. office #6.

 

    Tbilisi 0194, GEORGIA

 

   

Tel:+(995 32) 553 553

 

   

 

 

     

 

     

 

     
                     
  მიმღები შპს "ALTO MOTORS"        

 

საიდენტ. კოდი 404 886 628        

 

ბანკი თი-ბი-სი ბანკი        

 

ბანკის კოდი TBCBGE 22        

 

ანგარიშის ნომერი GE83 TB77 6683 6020 1000 01        

 

 

ანგარიშსწორება ხდება მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში გადახდის მომენტისათვის დაფიქსირებული ეროვნული ბანკის კურსით